X
Alpin-technikai tanfolyam indul, július 5-6-7-én!
A jelentkezéseket emailben, illetve telefonon várjuk!

 
Oktatási rendszerünk


Zuhanás elleni egyéni védelmi rendszer alkalmazása tanfolyam:

- Időtartama: 1 vagy 2 nap. 1-2 nap elmélet és gyakorlat, a végén elméleti és gyakorlati vizsgával, mely sikeres elvégzése után „Zuhanás elleni egyéni védelmirendszer alkalmazási” végzettséget ad.

- Célja: Önálló munkavégzés zuhanás elleni egyéni védelmi eszközrendszerek segítségével, az ehhez szükséges elméleti és gyakorlati tudás elsajátítása.


Alapfokú ipari alpintechnikai tanfolyam

- Időtartama: 3 nap. 1 nap elmélet 2 nap gyakorlat, a végén elméleti és gyakorlati vizsgával, mely sikeres elvégzése után „Alapfokú ipari alpintechnikai” végzettséget ad.

- Célja: Önálló munkavégzés ipari alpintechnikai eszközök segítségével, az ehhez szükséges elméleti és gyakorlati tudás elsajátítása.


Haladó, vagy munkavezetői színtű ipari alpintechnikai tanfolyam

- Időtartama: 3 nap. 1/2 nap elmélet, 2 és 1/2 nap gyakorlati képzés, a végén gyakorlati vizsgával, mely sikeres elvégzése után „Haladó ipari alpintechnikai” végzettséget ad.

- Célja: Munkavezetői feladatok ellátása, nehezebb (200 kg-ig) tárgyak magasban való mozgatása húzórendszerek és kötélpályák segítségével. Bonyolultabb beszerelések és mentések megoldása.

Tematikájában az alapfokú tanfolyamon tanultak anyagára épít.


Kötéltechnikai mentő tanfolyam:

- Időtartama: 6 nap. 1/2 nap elmélet, 4 és 1/2 nap gyakorlat, a végén 1 nap vizsga, mely sikeres elvégzése után „Kötéltechnikai mentő” végzettséget ad.

- Célja: a magasból és mélyből mentési rendszerek elsajátítása, éles helyzetekben való végrehajtása

Tematikájában az alapfokú és a haladó tanfolyamon tanultak anyagára épít.


Személyemelő berendezésből, valamint toronydaruból történő önmentő tanfolyam

- Időtartama: 1 nap. 3 óra elmélet, 6 óra gyakorlati képzés, a végén gyakorlati vizsgával, mely sikeres elvégzése után „Személyemelő berendezésből történő önmentő” végzettséget ad.

- Célja: A 47/1999. (VIII.4.) GM rendelet EBSZ elvárásainak megfelelően „A magasban rekedt személy biztonságos lehozása”, valamint „önerőből való” lemenekülés és az ehhez szükséges felszerelések használatának, technikájának elsajátítása.


Zárttéri munkavégzés során alkalmazandó biztosító és mentő kötéltechnikai tanfolyam

- Időtartama: 4 nap. 1 nap elméleti, 3 nap gyakorlati képzés, a végén elméleti és gyakorlati vizsgával, mely sikeres elvégzése után „Zárttéri munkavégzés során alkalmazandó biztosító és mentő kötéltechnikai” végzettséget ad.

- Célja: A zárttéri munkavégzés során alkalmazandó kötéltechnikai biztosítás és mentés végrehajtásához szükséges felszerelések használatának, technikájának elsajátítása.


Felfrissítő, továbbképző oktatások

- Időtartama: 1 ill. 2 nap. melyeket általában 1/4, 1/2 évenként ajánlunk.

- Célja: A korábban tanultak felfrissítése, a rosszul beidegződött dolgok kijavítása. Az újabb eszközök használatának begyakoroltatása.


A bizonyítványokat a Magyar Ipari Alpintechnikai Oktatók Érdekvédelmi Egyesülete /MIAOE/ hitelesíti.
Zuhanás veszélyével járó tevékenységek során alkalmazandó egyéni védelmi technikák biztonságtechnikája

Zuhanás veszélyével járó tevékenységek során alkalmazandó egyéni védelmi rendszerek fogalma:

Minden olyan zuhanásveszélyével járó tevékenység, melynek során a veszély elhárítására, illetve a bekövetkezett zuhanás hatásainak biztonságos szintre csökkentése /zuhanás elleni/ egyéni védelmi eszközrendszer alkalmazásával történik.


Az ipari alpintechnikai tevékenység fogalma:

Az egyéni védőeszközök létrejötte egyrészt a barlangász és sziklamászó technikában használt eszközrendszerekre, másrészt attól függetlenül,az egyes szakmunkák által generált igényre vezethető vissza. Ezek a speciális eszközök a munkavégzéshez kapcsolódó biztonságtechnikai szemlélettel és előírások megtartásával együttesen alkalmazva zuhanás elleni egyéni védelmi- és munkavégzést segítő technikai rendszerré állnak össze. Együttesen a technológia a zuhanás elleni védelem mellett segíti a munkaterület megközelítését, a munkafeladat elvégzését, valamint vészhelyzet esetén annak elhárítását és a szükséges személymentési tevékenység végrehajtását.

Saját megközelítésünkben alpintechnikai tevékenységként értelmezünk minden olyan egyéni védelmi rendszert, amelyet zuhanás veszélyével járó tevékenység alkalmával használunk. Legyen az kötélen történő ereszkedés, vagy mászás, egyszerű kikötése –pozícionálása, munkahelyzet rögzítése- a dolgozónak, vagy éppen húzórendszer alkalmazása.

Summázva az eddigieket minden olyan munkavégzéshez (de legyen az veszély megelőzés, kárelhárítás, kötéltechnikai mentés is) kapcsolódó tevékenység, melynél ipari alpintechnikai eszközöket használunk az egyben IPARI ALPINTECHNIKAI TEVÉKENYSÉG is.

Fontos tisztázni, hogy az ipari alpintechnikát, mint technológiát, nem önállóan, önmagáért alkalmazzuk, hanem valamely munkafolyamathoz, tevékenységhez kapcsolódóan szolgálja annak elvégzését. Ez azért is lényeges, mert az adott szakmai tevékenység végzéséből adódó veszélyforrások elhárításához szükséges teendőket össze kell hangolni az ipari alpintechnika sajátosságaiból következő munkabiztonsági feladatokkal.

Az ipari alpintechnikában használt eszközök rendszerbe építve alkalmazhatóak (húzórendszereken-, ferde kötélpályák alkalmazásán keresztül) anyagmozgatási tevékenység végzésére is.

A zuhanás elleni egyéni védelmi rendszer megvalósításának alapvető eleme a zuhanásgátló rendszer alkalmazása. Mivel szakmai körökben is sok vitát vált ki, hogy mely ponttól beszélhetünk ipari alpintechnikáról, ezért az egyszerűség kedvéért a két fogalmat összevonjuk, és minden ilyen tevékenységet egy csoportba veszünk.

A közös és legfontosabb veszélyforrás, ami ellen minden helyzetben védekezni szükséges, a zuhanás elkerülése illetve annak bekövetkezése során fellépő káros hatások kivédése, az emberi szervezetre ható erőhatások biztonságos szintre történő csökkentése. Ugyanilyen fontos feladat a jó biztonságtechnikai munkavédelmi szemlélet kialakítása, valamint a kockázatok folyamatos mérlegelése, minimális szintre való csökkentése. A helyes szemléletmód és technika alkalmazása nélkül nem beszélhetünk ipari alpintechnikai munkavégzésről sem.


Az ipari alpintechnika alkalmazási szakterületei:
 • építőipar /pl. tetőfedés, szigetelés, állványépítés/
 • szerelőipar /pl. fémszerkezet építés, mobil távközlési rendszerek telepítése, üzemeltetése/
 • karbantartó ipar /pl. ablakmosás, korrózió védelem/
 • favágás /pl. villanyvezetékek közelében/
 • anyagmozgatás /pl. antennamozgatás/
 • zárt-, szűk téri munkavégzés /pl. kimentés biztosítása/
 • veszélymentesítés
 • kárelhárítás
 • kötéltechnikai mentés
 • önmentés /pl. daruból, személyemelőből történő önmentés, annak meghibásodás esetén/

A kötéltechnika akalmazásának alcsoportjai:
 • Munkaterület megközelítése során alkalmazandó zuhanásgátló egyéni védelmi rendszerek /mobil biztosítási rendszerek/
 • Munkavégzés során alkalmazandó munkahelyzet rögzítés, munkahelyzet váltás /pozícionáló rendszerek/
 • Ipari alpintechnika /kötéltechnikai rendszerek segítségével történő munkavégzés/
 • Kötéltechnikai mentés biztonságtechnikája /kötéltechnikai és húzó rendszerek /
 • Zárt térben történő munkavégzés biztosítására szolgáló kötéltechnikai mentési rendszerek
 • Önmentés során alkalmazandó kötéltechnika
 • Kiterjedt kötéltechnikai mentési rendszerek alkalmazásának /személymentés és kárelhárítás során alkalmazandó kötéltechnika/ biztonságtechnikája
 • Anyagmozgatás során alkalmazott kötéltechnikai rendszerek

A technika alkalmazásának sokrétűségéhez és specialitásaihoz alakítottuk ki az oktatási tematikai rendszerünket is.

Az Alpin School Kft. szakmai specifikus szolgáltatási csomagja

Minden magasban, zuhanás veszélyével járó tevékenység során - különös tekintettel az építőiparban - meg kell oldani a mindenkori leesés elleni védelmet. Mivel sok esetben a kollektív, műszaki védelem nem alakítható ki, vagy aránytalanul nagy költségekkel járna, illetve nehézkes annak megvalósítása, vagy éppen annak kiépítése során szükséges ezt a rendszert alkalmazni. Ezért szükséges a különböző zuhanás elleni egyéni védelmi rendszerek alkalmazási feltételeit kialakítani.
Cégünk ezen teljes körű alkalmazási rendszer felépítésében (magában foglalva a társaság munkavállalóit és a cég alvállalkozóinak körét is), a feladatok megvalósításában kínálja fel segítségét.

A szolgáltatási rendszer elemei:
 • Képzés, oktatás
 • Felszerelés beszerzés
 • Időszakos oktatások
 • Időszakos felszerelés felülvizsgálatok
 • Dokumentációs feladatok ellátása
 • Ellenőrzési feladatok elvégzése

A rendszer működésének fenntartásához folyamatosan, rendszeresen (meghatározott időközönként, a valós aktuális helyzetnek megfelelően), külső szolgáltatásként történne meg a feladatok ellátása. Kijelölt, rendszeres időközönként, a fluktuációt szem előtt tartva történnének meg a képzések, a felülvizsgálatok és felszerelés cserék.

Érdeklődésük esetén a kidolgozott szolgáltatási rendszer részletes, teljes körű felépítési dokumentációs anyagát is eljuttatjuk önökhöz.
Referenciák:
Működésünk során eddig mintegy 4000 tanítványt oktattunk.
 • Alcoa-Köfém
 • Antecom Rt
 • Bal-Com Kft
 • Borsodchem
 • Budapesti Önkéntes Mentő Egylet
 • Jenőfi és társa Kft
 • Magyar Honvédség
 • Matáv Rt
 • Neutron Kommandó
 • Országos Mentőszolgálat Légimentő-szervezet
 • Önkormányzati Tűzoltóságok (Balatonfüred, Budapest, Paks, Szentes, Veszprém)
 • Paks Atomerőmű RT
 • Radiant Rt
 • Szent Katalin Nemzeti Park, Egyiptom, Sínai félsziget